Informácie

Predĺžená prevádzková doba verejných WC

Zelený kríčok, Trhová, Dolnopotočná
8. september 2016      8.00 - 22.00 h
9. september 2016      8.00 - 24.00 h
10. september 2016     8.00 - 24.00 h
11. september 2016      8.00 - 21.00 h
Bernolákov park
8. september 2016       10.00 - 22.00 h
9. september 2016        9.00 - 24.00 h
10. september 2016       9.00 - 24.00 h
11. september 2016         9.00 - 21.00 h

Zmeny v organizácii dopravy na Vajanského ulici počas TTJ 2016

Rozmiestnenie jarmočniska TTJ 2016 si vyžaduje realizovať niektoré zmeny v organizácii dopravy pre sídlisko Vajanského tak ako to bolo po iné roky počas konania jarmoku. Dôvodom je opätovné umiestnenie občerstvovacieho centra na ulici Vajanského pri Katastrálnom úrade a na ulici Radlinského pri Bernolákovej bráne.


Prihlasovanie predajcov pre rok 2016 je uzavreté!

Uzávierka prihlášok na predaj počas Tradičného trnavského jarmoku 2016 bola 31. mája 2016.

Tradičný trnavský jarmok 2016 sa bude konať od 8. do 11. septembra 2016 v lokalitách ulíc

Dolné bašty (v úseku od okresného súdu až po múzeum), Paulínska, Dolnopotočná, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná, Trhová, Radlinského, Vajanského (parkovisko pri Katastrálnom úrade), Radlinského (parkovisko pri Bernolákovej bráne), Park Antona Bernoláka.

Všeobecné informácie
Súbor je vo formáte PDF (146 kB)

Všeobecné zásady
Súbor je vo formáte PDF (266 kB)

Čas predaja a prevádzky
Súbor je vo formáte PDF (266 kB)

Mapa jarmoku
Súbor je vo formáte PDF (266 kB)


CENNÍK 2016

Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu pozemku o rozmeroch 3 m x 2 m (1 predajné miesto) vo vlastníctve a v prenájme mesta Trnava na všetky dni konania TTJ 2016

Umiestnenie predajného zariadenia v závislosti od predávaného sortimentu a ulice:

1. Všetci komerční predajcovia okrem sortimentu 3.                                                     350 eur

2.1 Služby občerstvenia - jedlá a nápoje na priamu konzumáciu                             1200 eur
2.2 Zriaďovací poplatok za elektrickú prípojku v občerstvovacích centrách              55 eur

3. V celej lokalite TTJ 2016
3.1 Tekvicové jadierka, mak, orechy, mletá paprika, ovocie, zelenina,
koreniny, bylinky, zdravý food                                                                                        200 eur
3.2 cukrová vata, langoše, gofry, trdelník, medovníky, pukance,
donutky, zemiakové placky, hot - dog, varená kukurica, balóniky,
cukrovinky, cukrárske a potravinárske výrobky, mäsové výrobky,
údeniny, syry, syrové výrobky, podplamenníky, párance                                           250 eur
3.3 hračky, blikacie ozdoby a čelenky, bižutéria, živé kvety                                      170 eur
3.4 medovina, čapovaná medovina, mimo občerstvenia                                           200 eur

4. Predaj v drevených stánkoch mesta Trnavy
4.1 úžitkové, upomienkové a ozdobné výrobky remeselníckej výroby                     150 eur
4.2 ostatný sortiment v drevenom stánku (okrem sortimentu 3.)                              200 eur
4.3 prenájom dreveného stánku                                                                                    150 eur

5. Umiestnenie osobného motorového vozidla s nosnosťou do 3,5 t
a súčasne max. dĺžky do 4,5 m alebo prípojného vozidla
za stánkom za účelom zriadenia príručného skladu                                                  100 eur

6. Maľovanie obrazov a bodypaiting v celej lokalite jarmočniska     10 eur/1 miesto/deň

7. Manipulačný poplatok za plastový stánok vo vlastníctve mesta         20 eur/všetky dni

8. Umiestnenie reklamného alebo propagačného zariadenia
v lokalite jarmočniska                                                                                       20 eur/m2/deň

Ostatné zábery verejného priestranstva mimo lokality jarmočniska sú upravené
vo VZN o miestnych daniach.